výzva komenského inštitútu pre začínajúcich učiteľov 

Ročná výzva komenského inštitútu pre začínajúcich učiteľov

Absolvovanie Ročnej rozvojovej výzvy pre začínajúcich učiteľov vďaka skvelej organizácii Komenského inštitútu je jednou z mojich najlepších skúseností, pokiaľ ide o sebarozvoj. Členom KI patrí moja nekonečná vďaka. Téma mojej výzvy bola Radosť z čítania - tento fenomén som sa snažila priniesť na základnú školu, kde (takmer) nikto nečítal...

Fotografie a materiály pokroku k rozvojovej výzve:

Knižný kútik.pdf
Radosť z čítania_poster.pdf

Hore poster, ktorý mi pomáhal ujasniť si postupné kroky v mojej výzve, vľavo vizualizácia a plán funkčnej knižnej učebne, keď bola ešte len snom. A ako to dopadlo? 

Prezentácia z úspešnej obhajoby:

Knižný Kútik

Tibor Mrkvička Hujdič a náš rozhovor o mojej výzve priniesť na školu radosť z čítania kníh.